บทกวีจากใจ ของชายหาปลา Comments for บทกวีจากใจ ของชายหาปลา at http://chetsamian.org , comment 1 to 1 out of 1 comments http://chetsamian.org Mon, 26 Feb 2018 00:53:09 +0100 FeedCreator 1.7.3 ... http://chetsamian.org/บทความ-เรื่องสั้น/บทความ-เรื่องสั้นทั่วไป/262-คนหาปลา-บทกลอน-แม่กลอง-เจ็ดเสมียน.html#comment-83 ขอขอบคุณบทกลอนที่ไพเราะ กินใจ แม้จะสั้นๆก็จินตนาการไปได้กว้างขวาง "ลำนาวาลอยล่องท่องไปเรื่อย" ถึงแม้จะเป็นเพียงชายหาปลา เขาก็มีความสุขในอาชีพของเขา แต่อาจจะไม่มีความสุขอยู่บ้างก็ตรงที่ "พี่จะอยู่อย่างไรไม่มีนวล" นวลคงจากไปหลายฝนแล้ว สุดท้ายเธอจะกลับมาเจ็ดเสมียนหรือเปล่าครับ...! - นายแก้ว (kaew) Thu, 21 Oct 2010 18:50:53 +0100